TRZY ZESPOŁY Z GMINY KROBIA

Krobianka Krobia - Ludowy Zespół Sportowy

Zjednoczeni Pudliszki

Klub Sportowy Sokół Chwałkowo

Celem Gminnej Akademii Sportu będzie

 

rozwijanie i promowanie piłki nożnej oraz innych dyscyplin sportowych na terenie gminy Krobia poprzez osiąganie jak najwyższego poziomu sportowego naszych drużyn, stwarzanie warunków do prawidłowego, długofalowego i nowoczesnego szkolenia dzieci i młodzieży z zachowaniem zasad fair play oraz wychowania w duchu sportowej rywalizacji.

=

By wykorzystać potencjał i dać szansę naszej młodzieży,

=

by wykorzystać potencjał naszej gminy,

=

by wykorzystać działania trzech gminnych klubów.

GRUPY

Grupa 1 - Skrzat

Grupa 2 - Żak

Grupa 3 - Orlik

Grupa 4 - Junior

Grupa 5 - Trampkarz

Grupa 6 - Młodzik

GRUPY

Grupa 1 - Skrzat

Grupa 2 - Żak

Grupa 3 - Orlik

Grupa 4 - Junior

Grupa 5 - Trampkarz

Grupa 6 - Młodzik

Po co to robimy?

 

R

większa rywalizacja wśród zawodników, lepsze wyniki sportowe

R

większe możliwości budowania drużyn w poszczególnych grupach wiekowych

R

integracja dzieci i młodzieży oraz środowiska sportowego z terenu gminy

R

współpraca większego sztabu szkoleniowego (wymiana doświadczeń oraz lepsza organizacja szkoleń i treningów)

R

wspólna promocja sportu na poziomie gminy oraz większe możliwości rywalizacji na poziomie krajowym i regionalnym

R

bardziej optymalne finansowanie działalności Akademii

TRENERZY

Łukasz Walczak

Tomasz Antkowiak

Kamil Ratajczyk

Robert Cieplik

Aleksander Naskręt

Mateusz Baranowski

TRENERZY

Łukasz Walczak

Tomasz Antkowiak

Kamil Ratajczyk

Robert Cieplik

Aleksander Naskręt

Mateusz Baranowski

Podstawowe zadania Gminnej Akademii Sportu

 

R

zapewnienie młodzieży i dzieciom możliwość brania udziału w zawodach z zakresu wychowania fizycznego ogólnorozwojowego,

R

zapewnienie każdemu zainteresowanemu i uzdolnionemu sportowcowi możliwości doskonalenia poziomu swoich umiejętności i osiągnięcia wybitnych indywidualnych wyników,

R

wspieranie rozwoju różnych dyscyplin sportu,

R

promowanie wartości etycznych i edukacyjnych,

R

wychowywanie przez sport, na podstawie zasad „fair play”,

R

promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

R

budowa profesjonalnego systemu szkoleniowego, opartego o własną bazę szkoleniową

R

organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,

R

organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, ogólnodostępnych imprezach oraz obozów sportowych,

R

współpraca z innymi organizacjami sportowymi (kluby, stowarzyszenia, szkoły),

R

wzmacnianie poczucia przynależności do grupy i tworzenie więzi emocjonalnej dziecka z Akademią,

R

organizowanie zajęć w okresie bez treningów,

R

zwiększenie zainteresowania sportem (przedszkolaki oraz dzieci klas 1-3),

R

podejmowanie działań profilaktycznych przeciw uzależnieniom.

DZIECI W KLUBACH

dzieci w klubach

dzieci w klubach

PO POŁĄCZENIU

108 dzieci

DZIECI W KLUBACH

dzieci w klubach

dzieci w klubach

PO POŁĄCZENIU

108 dzieci

LOKALIZACJE:

 

R

SKRZAT - Krobia i Pudliszki

R

ŻAK - Krobia i Pudliszki

R

ORLIK - Krobia i Pudliszki

R

MŁODZIK - CHWAŁKOWO

R

TRAMPKARZ - KROBIA

R

JUNIOR - PUDLISZKI

Rada rodziców przy Gminnej Akademii Sportu

 

R

integracja wszystkich rodziców dzieci i młodzieży skupionych w Gminnej Akademii Sportu,

R

możliwość wyrażania swojej opinii przez rodziców na temat działalności Gminnej Akademii Sportu i tym samym realny wpływ na tą działalność,

R

współpraca z zarządem GAS,

R

motywowanie wszystkich rodziców do działania na rzecz klubu.

Zadzwoń do nas

Prezes Akademii Tomasz Antkowiak

tel.609-846-678

Trener/ koordynator Łukasz Walczak

tel.601-898-513

Napisz do nas

Dołącz do Akademii

Szkolimy od 4. roku życia