Spacerkiem po mieście i Gminie Krobi

Gmina Krobia w powiecie gostyńskim leży w południowo – zachodniej części Wielkopolski. Rozpościera się na 13 tysiącach hektarów i obejmuje 23 miejscowości. Zamieszkuje je 13 tysięcy mieszkańców, z czego ponad 4200 osób mieszka w samej Krobi. Od 1232 roku część Krobi i okolicznych wsi znajduje się we władaniu biskupstwa poznańskiego. Po przeniesieniu kasztelani z Krobi do Karca książę Przemysł II w 1285 roku nadaje Krobię i okoliczne wsie biskupom poznańskim z prawem lokacji – stąd nazwa Biskupizna. Przyjmuje się, że rok później miasto otrzymuje prawa miejskie nadane przez biskupa Jana II herbu Nałęcz.

zabytki Krobi

Kościół św. Idziego

Najstarszym zabytkiem w Krobi i jednym z najstarszych w Wielkopolsce jest romański XII. wieczny kościół św. Idziego. Fundację kościółka przypisuje się Władysławowi Hermanowi i jego żonie Judycie, choć podaje się też Piotra Włostowica.
Obiekt wielokrotnie remontowany, rekonstruowany i konserwowany, na granitowych kamieniach wyryta data 1140 (czyżby data wybudowania?).
Dziś obiekt służy jako kaplica cmentarna.

zabytki Krobi

Kościół św. Mikołaja

Najprawdopodobniej już w XIII wieku wybudowano nad rzeczką Strugą – inna nazwa Granica – drewniany kościół pw. św. Mikołaja. Z chwilą powstania kościoła funkcjonowały 2 parafie oddzielone rzeczką Granicą. W XV wieku biskup poznański Andrzej z Bnina zbudował kościół murowany a obok szpital i szkołę miejską. W XVII wieku kościół rozbudowano. Na początku XIX wieku dobudowano boczne nawy. Obecnie styl kościoła nie jest jednorodny, barokowy z akcentami późnego renesansu.

zabytki Krobi

Pałac biskupi w parku obok fary

Pod koniec XIX wieku wybudowano pałac, który był letnią siedzibą biskupów poznańskich. W 1937 roku zamieniony przez kardynała Augusta Hlonda na dom rekolekcyjny.
Dziś budynek nieco zmieniony – pozbawiony wieżyczki od strony zachodniej. Mieści się w nim biuro parafialne i mieszkania wikariuszy.

zabytki Krobi

Pałac biskupów poznańskich

Przez wiele wieków pałac biskupów poznańskich, którzy byli nominalnymi proboszczami Krobi (tą wielowiekową tradycję zniósł dopiero w 1925 roku kardynał August Hlond) mieścił się na wyspie kasztelańskiej. Pałac otaczała fosa a wokół rozciągał się ogród – dziś boisko miejskie.
W XIX wieku pałac przebudowany na obiekt szkolny.
Dziś budynek we władaniu samorządu krobskiego.

zabytki Krobi

Ratusz

Najstarsze wzmianki o ratuszu pochodzą z XV wieku. Był to drewniany piętrowy budynek z wieżą i dzwonem a wokół mieściły się jatki rzeźnickie. Ratusz murowany w stylu pseudoromańskim wybudowano w połowie XIX wieku, najprawdopodobniej w 1845 roku. Na wieży umieszczono zegar, który pozostaje do dziś.
Na wschodniej ścianie znajduje się pomnik upamiętniający 15 rozstrzelanych 21 października 1939 roku.

zabytki Krobi

Kino „Szarotka”

W 1981 roku oddano do użytku kino „Szarotka” powstałe na miejscu wybudowanego w 1882 roku ewangelickiego kościoła.

zabytki Krobi

Mały Kopernik

W 2019 roku oddano do użytku Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki – Mały Kopernik.

zabytki Krobi

Liceum w Krobi

Liceum w Krobi – zostało powołane w 1997 roku.

zabytki Krobi

Krobia - Szkoła Podstawowa

W 1979 roku oddano do użytku budynek szkoły po 3 latach budowy.

zabytki Krobi

Niepart Kościół

Kościół p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Nieparcie – świątynia została wzniesiona z czerwonej cegły w stylu neogotyckim w latach 1904-1907. Na kwadratowej wieży, na każdej ścianie umieszczone zostały tarcze zegara nieubłaganie odmierzające upływający czas, a w jej wnętrzu zawieszony jest obecnie jeden dzwon. Główne wyposażenie świątyni to m.in.i: trzy ołtarze (główny i boczne), organy oraz loża patronacka.

zabytki Krobi

Chwałkowo Pałac

W 1885 r. Chwałkowo kupiła rodzina Neugebauer, dla których to prawdopodobnie wybudowany został obecny pałac. Pałac eklektyczny z elem. neorenesansu. Po wyzwoleniu Polski majątek kupił Józef Korytowski. Po 2. wojnie światowej dawne dobra zabrał i rozparcelował Skarb Państwa Polskiego. W 1958 r. w pałacu utworzono Dom Dziecka, a później Dom Pomocy Społecznej; obecnie DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

zabytki Krobi

Rogowo Pałac

Pałac w Rogowie – wzniesiony za „panowania” Magnusów, na pocz. XX w. Po wyzwoleniu Polski właściciele opuścili Wielkopolskę zaś dobra przejął skarb państwa. W 1924 r. Rogowo kupił Adam Remigiusz hr. Grocholski z Grabowa. Po 2. wojnie światowej dobra zabrał i rozparcelował Skarb Państwa Polskiego. W pierwszych latach po wojnie w pałacu mieścił się dom dziecka, a w 1949 r. utworzono tu dom pomocy społecznej, który istnieje do dzisiaj.

zabytki Krobi

Domachowo Kościół

Kościół św. Michała Archanioła w Domachowie to jedna z lokalnych perełek. Według dotychczasowej wiedzy miał zostać wzniesiony w latach 1560-1568. Stanął na miejscu świątyni, która istniała w tym miejscu od XIII wieku, tyle że trzy stulecia później się zawaliła. Nową nakazał wznieść biskup poznański Adam Konarski.

zabytki Krobi

Gogolewo Pałac

Pałac w Gogolewie – około 1820 r. wybudowano obecny pałac wg projektu samego dziedzica hrabiego Marcelego Czarneckiego , zapewne na miejscu starszego budynku. Pałac klasycystyczny – budynek wzniesiony na planie prostokąta. Po 2. wojnie światowej dobra Czarneckich zabrał i rozparcelował Skarb Państwa Polskiego. Na terenie dawnego folwarku znajdowała się stadnina koni, która istnieje tu do czasów obecnych i podlega pod stadninę w Pępowie.

zabytki Krobi

Pijanowice Pałac

Pałac w Pijanowicach – Pijanowice w 1896 r. kupił Walter Conze, zapewne też dla niego wzniesiony został obecny pałac – na planie odwróconej litery „L”, z okrągłą wieżą w narożniku.

Zadzwoń do nas

Prezes Akademii Tomasz Antkowiak

tel.609-846-678

Trener/ koordynator Łukasz Walczak

tel.601-898-513

Napisz do nas

Dołącz do Akademii

Szkolimy od 4. roku życia